רוצים להיות שותפים ולסייע לשימור המורשת הישראלית
 באמצעות מפעל התנדבותי זה?

ראו כאן כיצד