"...עם שלא יודע את עברו -
 ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".

יגאל אלון